Заграйте мi, гушлi  Download Sample

Заграйте мi, гушлi, заграйте мi, баси, 
Най сой витанцую свої млади часи! 

Заграй мi, гудачку, на тонку струночку, 
Жеби-м витанцював мою фраiрочку. 

Заграйте, заграйте, гушлi яворови, 
Най ся витанцуют ножки шугайови. 

Заграй мi, музико, на цiлого смика, 
А я ти заплачу, як продам коника. 

Грают гушлi, грают, грают i басуют, 
А у моїх очах слизи ся вказуют